Adem!

In deze cursus onderzoeken we de wederzijdse relatie van onze adem met onze fysieke, mentale en emotionele toestand. Je leert ademoefeningen om meer verbinding te maken met jezelf, om meer ontspanning te ervaren, jezelf te reguleren of juist te activeren. Je onderzoekt je eigen adempatroon om meer inzicht te krijgen in wie je bent.

Adem is een van de weinige processen in ons lijf die we onbewust, maar ook bewust aan kunnen sturen. Als het onbewust gebeurt, weerspiegelt het de staat van zijn waarin we ons bevinden. Door aandacht naar onze adem te brengen leren we onszelf beter kennen, maken we contact met onszelf. Onze adem maakt duidelijk hoe we ons voelen. Alle patronen die we ons in ons leven hebben aangeleerd, onze verwachtingen, onze oordelen, onze gewoontes, onze overtuigingen, hebben ook hun weerslag op hoe we ademen.

Maar de interactie tussen onze adem en onze mentale en fysieke toestand gaat twee kanten op. Als we bewust ons adempatroon veranderen, verandert dat ook hoe we ons op dat moment voelen. Ademhaling kan ons helpen te reguleren als we te zeer geactiveerd zijn of ons juist helpen in beweging te komen wanneer we wat meer energie kunnen gebruiken. Bepaalde ademtechnieken kunnen ook gebruikt worden om op een diepere laag contact te krijgen met ons zelf.

De cursus bestaat uit drie avonden. Op de cursusavonden wisselen we oefeningen af met ervaringsgerichte theorie om beter te begrijpen wat er gebeurt bij bepaalde technieken.

De drie avonden hebben achtereenvolgend als thema’s:

  1. observatie en meditatie
  2. regulatie
  3. activatie en transformatie

Aansluitend aan de cursus kan met korting een individuele sessie geboekt worden waarin we werken we met de bewust verbonden ademhaling, een techniek die je in contact kan brengen met diepere lagen van jezelf.

Wanneer: 10 en 24 april, 8 mei, 20:00-22:00.

Waar: cultureel centrum EdanZ,
Van Oldenbarneveltlaan 6, Groningen

Prijs € 60,-