Over mijn werkwijze

Het verbinden van het denken en het voelen, het lichaam met het hoofd, is het belangrijkste thema waarmee ik werk. Drie elkaar aanvullende ingangen gebruik ik daarbij.

Stem

In onze stem klinkt heel ons wezen door. De stem als middel om contact met jezelf te maken en expressie te geven aan wat er in je leeft. Als instrument voor zelfonderzoek en zelfexpressie!

Meer…

Adem

Onze adem weerspiegelt wat er in ons leeft. Aandacht aan de adem geven is contact maken met jezelf. Verbinding met onze adem ondersteunt ons in het leven. Het kan ons helpen te reguleren en in contact te komen met diepere lagen van onszelf.

Meer…

Lichaam

Door verbinding te maken met ons lijf kunnen we zicht krijgen op de patronen in ons denken, doen en voelen. Wanneer hoofd en lijf samenwerken kan dat ons helpen uit die patronen te stappen en meer vrijheid in ons leven te krijgen.

Ik ben in opleiding tot lichaamsgericht therapeut en behandel cliënten onder supervisie.

Meer…