Over lichaamsgerichte therapie

Denken doorvoelen, voelen doordenken. Dat is voor mij de kern van lichaamsgerichte therapie. Je daarin te oefenen. Het verbinden van ons denken met ons voelen, ons lichaam met ons hoofd. En daarbij ook de patronen, de strategieën, die we hebben ontwikkeld in ons voelen en denken te onderzoeken en te bevragen. Om uiteindelijk meer vrijheid in ons handelen te krijgen en te doen wat ons echt dient.

Hoe we denken, hoe we voelen, maar natuurlijk ook ons gedrag heeft zich ontwikkeld door wat we in ons leven hebben meegemaakt. Het werd gevormd door heel veel factoren waar we helemaal geen invloed op hadden. In een veilige, voedende omgeving leren we zo hoe te leven, maar als die omgeving niet zo veilig en voedend was als dat we eigenlijk nodig hadden, moesten we ons toch staande weten te houden. Ons systeem deed dat door zich aan te passen en strategieën te ontwikkelen die ons hielpen om te gaan met de situatie.

Veel dergelijke strategieën zijn gevormd in onze kindertijd, gebaseerd op het leven en de mogelijkheden die we toen hadden. Maar die strategieën dragen we nu vaak nog met ons mee en bepalen nog steeds ons denken, voelen en gedrag. Ze zijn echter niet meer functioneel omdat de omstandigheden nu anders zijn en we meer mogelijkheden hebben deze naar onze hand te zetten.

En dat is wat we onderzoeken. Kunnen we doorvoelen hoe onze strategieën werken en waarom we ze hebben omarmd? Kunnen we ze begrijpen en kunnen we er begrip, compassie, voor ontwikkelen? Al deze strategieën hebben ons geholpen ons staande te houden, we mogen ze daar dus dankbaar voor zijn. En tegelijk kunnen we onderzoeken of we ze misschien minder automatisch in kunnen zetten. Kijken of we beter onderscheid kunnen maken tussen de situaties toen en de situatie nu. Dat we de mogelijkheden die we nu wél hebben ook daadwerkelijk inzetten om de omstandigheden te veranderen die ons in de weg staan. Dat we andere keuzes maken.

De therapie is lichaamsgericht omdat we daarbij ons lichaam als belangrijke bron van informatie beschouwen, én als belangrijk onderdeel van het herstelproces. Het bewuste deel van ons denken heeft namelijk vaak geen zicht op al die strategieën. Tenslotte zijn veel van die strategieën ontstaan in een periode waarin we nog helemaal geen (volledig ontwikkeld) bewustzijn hadden, onze kindertijd of zelfs nog eerder. Ons lichaam daarentegen was er al die tijd al en heeft dat dus allemaal kunnen opslaan. Via ons lichaam kunnen we dus zicht krijgen op die strategieën en ons hoofd kunnen we gebruiken voor de ‘reality check’ en om te begrijpen wat er gebeurt. Niet om ons lichaam bij te sturen of hem te vertellen hoe het zich zou moeten voelen, maar juist om onze oorspronkelijke ervaringen achter al die strategieën naar boven te halen. Zo creëren we meer bewustzijn, wat op zijn beurt weer ruimte geeft voor andere keuzes. Dit helpt ons de disfunctionele aanpassingen los te laten. Op die manier werken ons voelen en denken optimaal samen en kunnen we voluit leven!

Op dit moment ben ik nog in opleiding tot lichaamsgericht therapeut. Ik behandel een beperkt aantal cliënten onder supervisie van mijn opleiders. Interesse? Klik hier voor meer informatie.